Bernard Arnault Philanthropic Donation - Scamalot

Seen a Scammer? Report Them!

Seen a scammer? Been caught out? Let the world know so they don't get burned. Add information if you see one that's already been logged - scammers move quickly and change details often to avoid detection. Details you log here will be in major search engines within an hour or two.

Please Like, Share, Tweet etc. to spread the word.
Scam Report Type: at  
Scam ReporterScam Tips Received
Anonymous
Hollywood, FL, United States
2016-11-21 17:30:33
Charity scam
+1 Bernard Arnault Philanthropic DonationEmail Attached  
 Scammer
  Information
Name:
   "Valenzuela Figueroa, Pedro"
Email Address:
   Pedro.Valenz@xerox.com
From: "Valenzuela Figueroa, Pedro"
Date: November 21, 2016 at 4:52:22 PM EST
Subject: PHILANTHROPIC ENDOWMENT
Reply-To: "bernardarnault398@gmail.com"

You have been chosen to benefit from Bernard Arnault Philanthropic Donation. Reply to redeem

NOTE: please do not ignore this is the third time trying to reach you
Follow Ups/Extra Information. Most recent is listed first.
Ken   (Killeen, TX, United States) Added the following extra information on :2016-12-12 09:20:11
 Scammer
  Information
Name:
   Sweep-Trompper, K.C.H.
Email Address:
   bernardarnault398@gmail.com
You have been chosen to benefit from Bernard Arnault Philanthropic Donation. For more contact the email below.
Email: bernardarnault398@gmail.com
to redeem
NOTE: please do not ignore this is the third time trying to reach you
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.
Please consider the environment before printing this e-mail.

 Got more information on this Scam? Add to Report